Identyfikatory cookies, które w połączeniu z innymi identyfikatorami i informacjami prowadzą do zidentyfikowania os. fizycznej, są traktowane jako dane osobowe.


Zamieszczanie i odczytywanie cookies wymaga zgody (art. 173 pr. telekomunikacyjnego).

W związku z tym, że niektóre cookies przyczyniają się do zbierania danych osobowych, stosuje się ogólne zasady RODO. Podstawą prawną przetwarzania tych danych będzie art. 6 ust. 1 lit.b b (zgoda) lub art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes).

Aby zostały spełnione warunki poprawnie udzielonej zgody, powinny być spełnione trzy warunki:

    1. Zamieszczenie cookies może nastąpić dopiero po wyrażeniu zgody,
    2. Użytkownik otrzyma odpowiednie informacje wynikające z RODO i pr. telekom,
praktykuje się odesłanie do polityki plików cookies lub polityki prywatności, gdzie jest szersza informacja.
Informacje, które muszą się tam znaleźć:
jakie pliki cookies są wykorzystywane i w jakim celu, jak użytkownik może zmienić ustawienia cookies,
    3. Użytkownik musi podjąć jakąś aktywność by wyrazić zgodę, np. kliknąć wyrażam zgodę lub
przejdź do serwisu.

Powyższe warunki można spełnić umieszczając na stronie pop-up lub pasek z pytaniem o zgodę.

Art. 174 ust. 2 dopuszcza możliwość wyrażenia zgody poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce, ale większość prawników stoi na stanowisku, że nie jest to wystarczające, by spełnić warunki wyrażenia zgody.

Podsumowanie: wykorzystując na swojej stronie Google Analitics, narzędzia służące do remarketingu, śledzenia czy analityki trzeba zamieścić komunikat oraz uzyskać zgodę, bo są cookies
+ przetwarzanie danych osobowych.

Co ważne, zgoda na pliki cookies powinna być archiwizowana przez administratora.