§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

    1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności sklepu CLOUTVISION, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika.

Dane kontaktowe do administratora danych osobowych: adres internetowy - cloutvision.pl, adres email - kontakt@cloutvision.pl, adres korespondencyjny - ul. Lucjana Rydla 3/45 93-273 Łódź.


    2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.§2 [DEFINICJE]

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:


    1. Administrator - Jakub Piętka Vision, ul. Lucjana Rydla 3/45 93-273 Łódź, NIP: 982-038-71-49,


    2. Serwis - strona internetowa pod adresem https://cloutvision.pl/ oraz wszelkie jej podstrony,


    3. Strony - Administrator i Użytkownik,


    4. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i podaje w jego ramach swoje dane osobowe.


§3 [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

    1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

    2. Administrator przetwarza dane w zakresie, czasie i celach każdorazowo wskazanych w treściach udostępnionych pod formularzami służącymi do zbierania danych osobowych od Użytkownika.

    3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.